JUDECATORII protesteaza impotriva... MAGISTRATILOR care se manifesta impotriva derapajelor democratice ale PSD!...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 10.03.2019 19:26 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Adriana Stoicescu:

Ca urmare a evoluţiilor din ultima perioada a manifestarilor publice ale judecatorilor, dar şi a acţiunilor generate individual de unii judecatori, prin care se lanseaza indemnuri la adoptarea unor forme severe de protest ori de acţiuni ale judecatorilor in spaţiul public şi in relaţia cu diferite organism naţionale şi/sau europene,
Subsemnaţii, in calitate de preşedinţi şi vicepreşedinţi ai tribunalelor din Romania, in exercitarea responsabilitaţilor proprii conferite de art. 46 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, in vederea promovarii şi asigurarii principiilor constituţionale privind independenţa judecatorilor, respectarea legii, respectarea rolului Consiliului Superior al Magistraturii, de garant al independenţei justiţiei şi de reprezentant pe plan naţional şi internaţional al autoritaţii judecatoreşti şi al corpului magistraţilor, inţelegem sa adresam urmatorul
APEL
Secţiei pentru Judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii
pentru ca, in virtutea atribuţiilor constituţionale şi legale pe care le are, sa restabileasca, de urgenta, cadrul şi limitele in care judecatorii se pot manifesta la nivel de mesaj public şi implicare revendicativa, in condiţiile in care in ţara noastra exista instituţia constituţionala reprezentativa a Consiliului Superior al Magistraturii, alcatuita din judecatori şi procurori aleşi prin vot de intregul sistem judiciar, organism care are atribuţia legala de a coopera cu celelalte instituţii, dar şi cu instituţii ale sistemelor judiciare din alte state.
(i) Pe fondul procesului legislativ de modificare a legilor justiţiei, inscriindu-se intr-o tendinţa oarecum fireasca, generata de schimbari uneori de substanţa, pe care legiuitorul le-a adus acestor legi, sistemul judiciar a cunoscut mai multe framantari cu privire la statutul şi cariera judecatorilorşi procurorilor, pe care, insa, Consiliul Superior al Magistraturii, in calitate de unic garant al independenţei justiţiei, le-a preluat şi gestionat in relaţia cu celelalte puteri ale statului.
Precizam, in acest context, ca modificari de esenţa precum separarea carierei judecatorilor de cea a procurorilor ori reaşezarea unor instituţii din cadrul sistemului judiciar in matca lor fireasca au reprezentat solicitari constante ale intregului corp de judecatori, fiind in cele din urma preluate de legiuitor, prin intermediul CSM şi transformate in lege.
Cu toate acestea, se constata ca, ultima perioada de timp este marcata de o evoluţie ingrijoratoare şi neadecvata cu statutul de magistrat din partea unor colegi judecatori, care aduce grave prejudicii de imagine justiţiei in ansamblul sau, acreditand in randul opiniei publice ideea unei justiţii care nu mai poate ramane imparţiala.
Astfel, indemnul la forme radicale de protest, suspendarea activitaţii fireşti a instanţelor, instigarea la mişcari de strada, dezinformarile constante, rostogolirea intenţionata a unor neadevaruri nu au niciun fel de legatura cu activitatea şi statutul de judecator.
Judecatorul trebuie sa ramana nepartinitor şi sa fie capabil sa faca aprecieri obiective şi impaţiale in cauzele cu care este sau poate fi investit in viitor.
Coborarea judecatorului in agora şi participarea acestuia la adunari publice in care exista riscul deja dovedit al confiscarii acestora de catre diverse persoane cu orientari politice manifeste, nu poate avea decat consecinţe extrem de grave asupra ideii de justiţie, in inţelesul ei fundamental.
Echitatea, dreptatea şi adevarul ca scop sunt cele care trebuie sa defineasca magistratura.
(ii) Recent, am luat cunoştinţa şi de imprejurarea ca domnul judecator Cristi Vasilica Danileţ de la Tribunalul Cluj, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, coordoneaza mai multe manifestari şi acţiuni publice , atat pe plan national, cat şi european, erijandu-se intr-un ”aşa-zis” reprezentant al judecatorilor din Romania, acţiunile acestuia situandu-se, de cele mai multe ori, in sfera unor demersuri cu conotaţii politice.
Am luat, astfel, act cu ingrijorare de ultimul demers pe care, cu multa uşurinţa, domnul judecator Cristi Vasilica Danileţ il promoveaza in spaţiul public, respectiv de a se deplasa impreuna cu o delegaţie de 30 de magistraţi la Bruxelles, pentru a discuta cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans cu privire la situaţia justiţiei din Romania.
Solicitam public sa se ia act de faptul ca domnul judecator Cristi Vasilica Danileţ nu reprezinta sistemul judiciar din Romania, nu reprezinta corpul profesional al judecatorilor şi, prin toate luarile sale de poziţie, domnul judecator alege sa incalce prevederile legale prin care magistraţilor le este interzis sa işi exprime opiniile politice.
Solicitam, pe aceasta cale, magistraţilor implicaţi in acest demers sa analizeze cu maxima responsabilitate implicarea in astfel de acţiuni şi sa nu se transforme in negociatori cu instituţiile politice ale Uniunii Europene, astfel de atribuţii revenind altor autoritaţi ale Statului roman.
In plus, numai Consiliul Superior al Magistraturii este abilitat de lege sa desfaşoare acţiuni de cooperare cu instituţii ale sistemelor judiciare din alte state.
Solicitam domnului judecator Cristi Vasilica Danileţ sa inceteze a-si aroga rolul de reprezentant al magistraţilor din Romania şi reamintim opiniei publice ca, in timpul exercitariii mandatului sau de reprezentant al judecatorilor din cadrul judecatoriilor, in organizarea fostului CSM, un numar impresionant de colegi judecatori au solicitat la acel moment revocarea domnului judecator din demnitatea publica pe care o ocupa şi, chiar daca acest demers nu a avut finalitatea juridica urmarita, nu poate fi ignorat din punct de vedere al legitimitaţii cu care vorbeşte public domnul judecator Danilet Cristi Vasilica.
Inţelegem sa ne delimitam ferm de toate aceste manifestari, atat cele iniţiate de domnul judecator Cristi Vasilica Danileţ, cat şi de orice forma de protest care risca sa se indeparteze de la rolul şi locul pe care il ocupa judecatorul in societate şi de la matca fireasca a modului de manifestare publica a magistraţilor, solicitand de indata intervenţia Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la conduita şi atitudinea domnului judecator Cristi Vasilica Danileţ.
Pe cale de consecinţa, solicitam:
- Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru Judecatori sa ia act de ingrijorarea pe care ne-o manifestam faţa de escaladarea fara precedent a manifestarilor publice din partea unor colegi judecatori, cu indepartarea acţiunilor revendicative de la cele ce se pot circumscrie nevoilor reale ale instanţelorjudecatoreşti;
- Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru Judecatori sa adopte in regim de urgenţa masuri de natura sa conduca la restabilirea autoritaţii şi prestigiului de care trebuie sa se bucure corpul judecatorilor, prin stoparea acţiunilor ce exced rolului şi statutului judecatorilor;
- Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru Judecatori sa ia masuri pentru stoparea demersului iniţiat de domnul judecator Cristi Vasilica Danileţ, respectiv de a se deplasa impreuna cu o delegaţie de 30 de magistraţi la Bruxelles pentru a discuta cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans;
-Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru Judecatori sa adreseze o scrisoare instituţionala catre organismele/instituţiileUniuniiEuropene relevante in sensul disocierii de demersuri nereprezentative pentru corpul magistraţilor şi pentru exprimarea unei opinii instituţionale asumate.
Prezentul Apel va fi tradus şi transmis organismelor/instituţiilorUniuniiEuropene, precum şi instituţiilor sistemelor judiciare din alte state membre.

Semnaturi
(in ordinea alfabetica a instanţelor)

Szep Otto Sandor – preşedinte Tribunalul Arad
Flavius Bradin - vicepresedinte Tribunalul Arad
Mariana Varga – vicepreşedinte, cu atribuţii de preşedinte Tribunalul Argeş
Ciprian Tiţa – preşedinte Tribunalul Specializat Argeş
Ioana Liliana Pocovnicu – preşedinte Tribunalul Bacau
Carmen Domocoş – preşedinte Tribunalul Bihor
Liliana Elisabeta Preda – preşedinte Tribunalul Bistriţa-Nasaud
Ildiko Simionescu -vice preşedinte Tribunalul Bistriţa-Nasaud
Mihaela Ungureanu – preşedinte Tribunalul Botoşani
Cristina Gabriela Ciolacu – vicepreşedinte Tribunalul Braşov
Adriana Nicolae – presedinte Tribunalul Buzau
Petru Juca – preşedinte Tribunalul Caraş-Severin
Cornelia Iordache – preşedinte Tribunalul Calaraşi
George Şerban – vicepreşedinte Tribunalul Calaraşi
Viorel Gheorghe – preşedinte Tribunalul Constanţa
Dragoş Popoiag – preşedinte Tribunalul Damboviţa
Robert George Florea – preşedinte Tribunalul Galaţi
Adriana Pencea – preşedinte Tribunalul Giurgiu
Gheorghe Radu – preşedinte Tribunalul Gorj
Laura Sarcina – vicepreşedinte Tribunalul Gorj
Lorena Tarlion – preşedinte Tribunalul Iaşi
Loredana Geanina Antonescu – preşedinte Tribunalul Ilfov
Norel Popescu – preşedinte Tribunalul Mehedinţi
Crina Mihaela Letea – preşedinte Tribunalul Prahova
Liliana Oprea – presedinte Tribunalul Olt
Petrica Gudac – preşedinte Tribunalul Teleorman
Adriana Stoicescu – preşedinte Tribunalul Timiş
Mugurel Adrian Gheorghiţa – preşedinte Tribunalul Valcea
Daniela Matache – preşedinte Tribunalul Vrancea
Dinu Jelea – vicepreşedinte Tribunalul Vrancea