TARILE MEMBRE in UNIUNEA EUROPEANA care pun in pericol STATUL DE DREPT risca sa piarda BANI EUROPENI

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 17.01.2019 16:04 | Publicat in EXTERN | Tipareste pagina

•    Un nou instrument pentru protectia bugetului UE şi susţinerea valorilor UE
•    Suspendarea sau reducerea plaţilor
•    Parlamentarii şi miniştrii UE pot bloca sau debloca finanţarea
•    Protecţia beneficiarilor finali, cum ar fi cercetatorii sau organizaţiile societaţii civile

Guvernele care intervin in instanţe sau nu reuşesc sa combata frauda şi corupţia vor risca suspendarea fondurilor UE, conform unui proiect de lege susţinut joi de deputaţii europeni.

Asistata de un grup de experţi independenţi, Comisia UE ar avea sarcina de a identifica "deficienţe generalizate in ceea ce priveşte statul de drept" şi de a decide masuri care ar putea include suspendarea plaţilor din bugetul UE sau reducerea prefinanţarii. Decizia Comisiei va fi pusa in aplicare numai dupa aprobarea Parlamentului şi a Consiliului. Odata ce statul membru remediaza deficitele identificate de Comisia Europeana, Parlamentul şi miniştrii UE pot debloca fondurile.

Experţi independenţi care sa asiste Comisia Europeana

Comisia Europeana poate stabili ca statul de drept este ameninţat daca sunt subminate una sau mai multe dintre urmatoarele:
•    buna funcţionare a autoritaţilor care implementeaza bugetul UE;
•    buna funcţionare a autoritaţilor care efectueaza controlul financiar;
•    investigarea adecvata a fraudei - inclusiv frauda fiscala -, corupţia sau alte incalcari care afecteaza execuţia bugetului UE;
•    control judiciar eficient de catre instanţele independente;
•    recuperarea fondurilor platite in mod necuvenit;
•    prevenirea şi sancţionarea evaziunii fiscale;
•    cooperarea cu Oficiul European de Lupta Antifrauda şi, daca este cazul, cu Parchetul European.
Pentru a asista Comisia, un grup de experţi independenţi in domeniul dreptului constituţional şi financiar, compus dintr-un expert numit de parlamentul naţional al fiecarui stat membru şi cinci experti numiţi de Parlamentul European, va evalua situaţia in toate statele membre, anual, şi va publica un rezumat al concluziilor sale.

Protejarea beneficiarilor finali

In funcţie de domeniul de aplicare al deficienţelor şi de procedura de gestionare a bugetului, Comisia poate decide cu privire la una sau mai multe masuri, incluzand:
•    suspendarea angajamentelor,
•    intreruperea termenelor de plata,
•    reducerea prefinanţarii şi
•    suspendarea plaţilor.
Cu excepţia cazului in care decizia prevede altfel, guvernul ar trebui sa continue implementarea programului sau fondului UE respectiv şi sa efectueze plaţi catre beneficiarii finali, cum ar fi cercetatorii sau organizaţiile societaţii civile. Comisia ar trebui sa faca eforturi pentru a se asigura ca beneficiarii primesc sumele datorate.

Comisia va prezenta o propunere Parlamentului si miniştrilor UE de a transfera o suma care sa corespunda valorii masurilor propuse in rezerva bugetara. Decizia va intra in vigoare dupa patru saptamani, cu excepţia cazului in care Parlamentul, hotarand cu majoritate de voturi exprimate, sau Consiliul, hotarand cu majoritate calificata (astfel incat niciun stat membru sa nu poata bloca o decizie), o modifica sau o resping. Odata ce Comisia Europeana stabileşte ca deficientele au fost remediate, suma blocata ar fi deblocata folosind aceeaşi procedura.

Citate

Co - raportorul Comisiei pentru bugete Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES) a declarat: "Respectarea statului de drept şi a tuturor valorilor UE sunt principiile fundamentale pe care am construit proiectul european. Niciun guvern nu poate incalca aceste valori fara sa sufere consecinţele".

Petri Sarvamaa (EPP, FI), co-raportor al dosarului a afirmat ca “cel mai important aspect al acestui mecanism este protectia beneficiarilor finali, element accentuat in comparatie cu propunerea originala a Comisiei. Am inclus de asemenea Parlamentul European in procedura de luare a deciziei, ceea ce intareste dimensiunea de responsabilitate democratica in privinta masurilor propuse.”

Urmatoarele etape

Parlamentul European a aprobat regulile cu 397 de voturi pentru, 158 de voturi impotriva si 69 de abtineri. Deputaţii europeni sunt acum pregatiţi sa inceapa negocierile cu privire la formularea finala a regulamentului cu miniştrii UE, care nu şi-au adoptat inca poziţia.

Background

Propunerea de regulament privind "protecţia bugetului Uniunii in cazul deficienţelor generalizate in ceea ce priveşte statul de drept in statele membre" face parte integranta din pachetul bugetar pe termen lung al UE, cadrul financiar multianual 2021-2027.